Tüp Bebek Tedavisi

Halk arasında “kısırlık” olarak bilinen ve tıbbi adıyla infertilitenin söz konusu olduğu durumda çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin başvurdukları tedavi yöntemine tüp bebek tedavisi adı verilir. Kısırlık, toplumda 100 kişiden 15 ile 20’si arasında bireyde görülebilen bir rahatsızlıktır. Üreme fonksiyonunun yerine getirilememesi nedeniyle ortaya çıkan bu durumun nedeni doğrudan üreme organı ile ilgili belirli bir sorundan kaynaklanabileceği gibi daha fazla ve bağımsız faktörden de kaynaklanıyor olabilir. Rahatsızlığın teşhisine rağmen giderilmesi mümkün değilse ve kısırlık kalıcıysa bu durumda kişinin çocuk sahibi olması doğal yollardan olanaksız hale gelir. Çocuk sahibi olamamanın yarattığı psikolojik ve sosyolojik sorunlar nedeniyle kişiler tedavi yöntemlerine başvururlar ve bunlar arasında modern dönemin en yaygın tercih edilen türü tüp bebek tedavisi olarak bilinir. Kısırlık ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde halen bu duruma neden olan faktör tam olarak bulunamamış ve ele alınan istatistiksel veriler değerlendirildiğinde, 100 kişiden 15 ile 20’si arasındaki grupta kadın ve erkek dağılımı arasında farklılıklar tespit edilememiş. Bu anlamda kısırlığın nedeni bulunmadan tedavisi mümkün olamayacağından dolayı, çocuk sahibi olmak için tüp bebek yönteminden faydalanmanın avantajlı olduğu söylenebilir. Tüp bebek tedavisi, uzman hekimlerin takibi sonucunda gerçekleştirilen, uzun soluklu bir tedavi olmakla beraber sağlıklı bir çocuk sahibi olabilmek adına kişinin tedavi öncesinde, sürecinde ve sonrasında dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Bu hususlara uyulması durumunda tüp bebek tedavisi ile sağlıklı çocuk sahibi olabilmek mümkün.

Tüp Bebek Tedavisi Öncesi

Tüp bebek tedavisinden önce hem kadın hem de erkek bireyin bazı hususlarda hazırlık yapmaları gerekiyor. Bunlar hem sağlıklı sperm oluşumunu hem de sağlıklı yumurtlama sürecini destekleyecek unsurlar.

Tüp Bebek Tedavisinde Hasta Hekim Görüşmesi

Gebelik için tüp bebek tedavisine başvurulacak için ilk aşamada doktorun anne ve baba ile ön görüşme yapması gerekir. İnfertilite durumu ile karşı karşıya kalan çift ile ilgili olarak doktor tarafından sağlık öyküsü alınarak kaydedilir. Bu hikayeye paralel olarak çiftlerden talep edilen test, film ve epikriz verileri ele alınır. Ardından hekim tarafından hem kadın hem de erkeğe çeşitli muayeneler yapılır ve ardından uygulanacak olan tüp bebek protokolü seçilir. Doktorun kadını muayene etmesinin ardından cerrahi bir uygulamanın gerekli olup olmadığı araştırılır ve eğer bir anatomik sorun söz konusu ise histeroskopi tekniğiyle cerrahi uygulama yapılır. Tedavi protokolü bu aşamada seçilirken, gebe kalacak olan kadının yaşı, yumurta kapasitesi, daha önce görmüş olduğu cerrahi operasyonlar, hormon düzeyi ve önceki tüp bebek denemelerindeki protokoller sıralanarak ilgili tedavide protokolün seçimi tamamlanır.

Tüp Bebek Tedavisinde Yumurtalıkların Uyarılması

Gebelik için tüp bebek tedavisinde olumlu sonuç alabilmenin en önemli unsurlarından birisi de gebe kalmak isteyen kadının yumurtalıklarının çok sayıda yumurta üretebilmesi olarak değerlendirilir. Bu nedenle de kontrol altına alınan yumurtalıkların gelişimini arttırmak için uyarıcı ilaçlara başvurulur. Genellikle bu ilaçlar deri altı ya da kas içine uygulanan enjeksiyonlar olarak bilinir. Bu uyarı süreci 10 gün devam eder ve bu sürede yumurta gelişiminin takibi yapılır. Birkaç defa bu süreçte yapılan kontroller sonucunda ultrasonografi verilerine bakılarak eğer gerekli görülürse hormon seviyesine bakılarak ilaçlarda doz değişimine gidilebilir. Eğer tetkikler sonucunda östrojen azalması varsa süreç olağan ilerliyor anlamına gelir.

Tüp Bebek Tedavisinde Yumurta Toplama İşlemi

Yumurta gelişimine yönelik takip sürecinde eğer yumurtanın yeterli miktarda olgunlaştığı görülürse, en son gelişim aşamasının tamamlanması için enjeksiyon gerçekleştirilir. İlgili tedavi sürecindeki yumurtaların toplanması, son ilaç enjeksiyonundan sonraki 36. Saatte gerçekleştirilir. Bu aşamada gebelik düşünen anne adayının sakinleştirici ya da uyutucu ilaçlarla yatıştırılması veya anestezi uygulanması söz konusu olabilir. Bu işlemin süreci gelişim takibi aşamasındaki ultrasonografi gibi olur. Yalnızca bu süreçte ultrasonografi cihazının bağlı olduğu bir iğne vajenden geçirilerek, yumurtalıklardan yumurta toplanır. Otuz dakika süren bu işlem sonrasında ise alınan sperm hücreleriyle dölleme işleminin gerçekleşmesi söz konusu olur. Öte yandan yumurta toplama işlemi sonrasında 2-3 saat dinlenen çift taburcu edilir ve ilaçlar önerilerek çiftler bilgilendirilir.

Yumurta Toplama Komplikasyonları

Yumurta toplama işlemi olarak tüp bebek sürecinin doğal aşamalarından birisi olan OPU esnasında çok ender olmakla birlikte bir takım komplikasyonların gelişebilmesi mümkün. Çok düşük bir sıklık oranı ile görülen bu komplikasyonlardan bazıları; yumurtalık kanaması, vajen bölgesindeki kanama ve pelvik enfeksiyon olarak sıralanmıştır.

Döllenme (Fertilizasyon)

OPU işleminin ardından toplanmış olan yumurtalar arasından olgun olanlar tespit edilerek, inkübatör içinde uygun bir sıcaklıkta 2-4 saat bekletildikten sonra döllenme işlemine geçilir. Bu aşamada erkekten mastürbasyon yaparak sperm vermesi istenir. Eğer erkek sperm veremiyor ya da azospermi durumundaysa erkekten mikro TESE uygulaması ile sperm temin edilir. Artık yumurtaların döllenmesi için hazırlık tamamlanır. Döllenme uygulamasının ardından embriyo oluşur ve embriyo rahim içinde gelişerek bebek meydana gelir. Döllenme uygulaması alternatif iki yol ile gerçekleştirilebilir. In-vitro Fertilizasyon yöntemi ile erkekten alınan sperm hücreleri yumurta hücresinin yakınına bırakılır ve bu spermlerden birisi yumurtayı kendiliğinden dölleyebilir. Bu yöntem klasik tüp bebek tedavisi yöntemi olarak bilinir ve bu işlemde her yumurta hücresi için 50-100 bin arasında sperm verilmesi hedeflenir. Diğer yöntem ise mikroenjeksiyon yöntemidir. Bu yöntem ile yalnızca bir spermin mikroskobik yöntemlerle bir yumurtaya verilmesi sağlanır ve döllenme tamamlanır. Mikroenjeksiyon yöntemi modern dönemde daha yaygın olmakla beraber döllenme olasılığı daha fazla olur. Mikroenjeksiyon ile tüp bebek tedavisine uygun olan yumurta hücreleri Metafaz-II aşamasında olurlar. Metafaz-I aşamasındaki yumurtalar olgunluk açısından tamamlanmamış olduğundan döllenme amacı ile kullanılamazlar.

Tüp Bebek Tedavisinde Embriyo Transferi

Tüp bebek operasyonu aşamalarından döllenme tamamlandıktan sonra belirlenen sayıda embriyonun anne rahmine yerleştirilmesi sağlanır ve bu uygulama embriyo transferi olarak adlandırılır. Transfer işlemini izleyen 12 günlük süreçte yapılacak olan gebelik testiyle de gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediği test edilir. Bu uygulama aşaması döllenmeden 2 ile 5 gün sonra yapılır. Embriyonun yapısı bu dönemde 4 ya da 8 hücreli formda olur. Öte yandan 5 veya 6. güne kalan embriyonun içi boşluklu bir yapı alır ve bu hale blastokist ismi verilir. Kimi ender hallerde 5-6. günlerde de transfer gerçekleştirilebilir ancak bu uygulamaya blastokist transferi ismi verilir. Embriyo transferi işlemi 5-10 dakikalık bir operasyon ile gerçekleşir. Ağrısız ve rahatsızlık oluşturmayan bir operasyon olduğu için anesteziye gerek kalmaz. İşlemin tamamlanmasından kısa bir süre sonra hastaneden taburcu olunur. İşlemin yapılması için jinekoloji masasında muayene pozisyonuna geçilerek spekulum yerleştirilir bunun öncesinde de rahim ağzı özel sıvılarla temizlenir. Embriyologun laboratuvardan getirdiği embriyolar bir kateter aracılığıyla rahim içine yerleştirilir. Kaç embriyonun rahime yerleştirileceğinin kararı ise temel bir takım kritere göre belirlenir. Fazla sayıda embriyo transferinin ikiz ya da üçüz bebek riski olduğundan sakıncalı kabul edilir. Öte yandan genç yaşta ve kaliteli embriyosu olan gebe adaylarına az sayıda embriyo transfer edilir ve yaşı ileri olan, embriyo kalitesi düşük olan gebe adaylarına ise daha fazla sayıda embriyo transferi yapılır. Eğer transferi gerçekleştirilecek olan embriyonun dış kısmındaki zona tabakası kalınsa, lazer yöntemi ile zona inceltilmesi yapılır ve ardından transfer yapılır. Embriyo transferi sonrasında eğer kalan kaliteli embriyolardan gelecekte faydalanılmak isteniyorsa dondurmak suretiyle bunlardan faydalanılabilir. Embriyo transferi sürecinde sıklıkla progesteron ilaçları önerilir ve kullanım şekli hekim tarafından açıklanır. Verilen ilaçlar kapsül, vajinal jel ya da enjeksiyon olarak verilebilir. Ayrıca vitamin ve farklı ilaçlar reçete edildiyse bunların da dikkatli olarak kullanılması gerekir. Embriyo transferi gerçekleştikten 12 gün sonra hamilelik testi yapılabilecek aşamaya gelinir. Hemen ardından tekrar 10 ile 14 gün arasında geçen bir zaman diliminde ise bebeğin ultrason ile görüntülenebilmesi mümkün olur. Embriyo transferi uygulaması esnasında eser miktarda leke veya kanama görülebilir ve bu durum sıklıkla aynı gün kendiliğinden son bulur ancak eğer kanama şiddetinin fazla olduğunu gözlemliyorsanız hekime başvurulması gerekir. Yine transfer uygulamasından sonra düşük şiddette kasık ya da bel ağrısı da olabilir ve bu durum karşısında doktor önerisi olmaksızın ağrı kesici kullanılmaması gerekir. Embriyo transferi aşamasından sonra doktor müsaadesi verilene kadar cinsel ilişkiye girmemek gerekir. Eğer 12 günlük süreç sonunda gebelik testinden olumlu sonuç alınmamışsa cinsel ilişkiye girilebilir ve eğer gebelik ortaya çıkarsa doktorun izni gelene kadar cinsel ilişki yasaklanır. Gebelik sürecini izleyen aşamalarda 2-3 aylık periyotta gebeliğin büyümesinde olumsuzluk görülmüyorsa cinsel ilişki yasağı ortadan kalkar.

Transfer Sonrası İlaç Tedavisi

Embriyo transferinden sonra sıklıkla hormon ilaçları doktor tarafından reçete edilir ve kullanım şekli, dozu, sıklığı doktor tarafından hastaya tarif edilir. Bu ilaçların yanında ayrıca vitamin ilaçlarının da kullanımı gereklilik söz konusu olduğunda önerilir. Bu ilaçların tarif edilen şekilde düzenli olarak kullanılması tedavi sürecinin sağlıklı ilerlemesi ve verilerin doğru bir şekilde izlenebilmesi için oldukça önemlidir.

Tüp Bebek Tedavisi Sonrası

Tüp bebek tedavisinde uygulama aşamalarının tamamlanmasından ve gebeliğin doğrulanmasından sonra hassasiyet gösterilmesi ve doktor tavsiyelerinin izlenerek, gelişimin desteklenmesi önem taşır. Özellikle annenin bu dönemde önerilen ilaçları ve vitaminleri düzenli bir şekilde kullanmaya devam etmesi, cinsel ilişki yasağına uyması ve fiziksel yorgunluktan kaçınması gerekir. Yine alkol kullanımı ve sigara kullanımının da olmaması gerekir. Tedavi sonrasında rutin dışı olarak gelişebilecek bir takım durumlarda söz konusu olabilir. Bunlar tedavi sürecinde gerçekleştirilen uygulamalar, ilaç kullanımı ve kişisel genel sağlık sorunlarını tetikleyen faktörler olabilir. Tedavi sürecinin başarısız sonuçlanması da tedavi sonrası sürece dahildir.

Gebelik Testi

Embriyo transferinin tamamlanmasından 12 gün sonra kan aracılığıyla hamilelik testi gerçekleştirilir. Hasta tarafından kullanılan ilaçların adet kanamasında gecikmeye yol açması söz konusu olduğundan, adetin gecikmesi durumunda direkt olarak akıllara gebe kalındığı gelmemesi gerekir. Hamilelik testinin yapılması ve sonuca bakılarak durumun öğrenilmesi gerekir. Eğer kanda hamilelik sonucu pozitif olarak saptanmış ise ultrason uygulaması için 10 gün beklenir ve ultrason ile hamilelik kesesi görüntülenerek, yerleşen embriyo sayısı görüntülenebilir. Bu aşamada 2 veya 3 embriyo görülebilir ancak bu aşamada doğal olarak yerleşebilen embriyolar daha sonra kaybolabilir.

Tüp Bebek Tedavisinde Başarısızlığın Sebebi

Gebelik için tüp bebek tedavisi sürecinde anne ve babadan alınan üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında bir araya getirilmesi söz konusu olur. Bu döllenmenin ardından da bebeğe dönüşmeye müsait bir embriyo oluşur ve ardından bu embriyoların kültür ortamlarında tutulması ve beslenmesi sağlanır. Sonuç olarak gebeliğe hazır hale gelen embriyo anne rahmine transfer edilir ve kullanılamayanlar ise dondurulma yöntemi ile gelecek kullanımlar için saklanır. Gebelik uygulaması için embriyo transferi son aşamadır ancak bu aşamada başarı oranı kadar başarısızlık da söz konusu olduğundan, buna neden olan faktörlerin incelenmesi gerekir. Genel yargıya göre 3 kez uygulanan kaliteli embriyo transferine karşın gebelik söz konusu olmuyorsa ve ayrıca totalde 10 taneden daha fazla embriyo kullanımına karşın gebeliğin oluşmaması, tüp bebek tedavisinde başarısızlığa işaret ediyor. Ancak tıbbi açıdan tüp bebek uygulamasının bir sakıncası yoktur ve bir ya da birkaç başarısızlık tekrarlı başarısızlık olarak görülmeden tekrar tedaviye başvurulması önerilir. Tüp bebek tedavisi sürecinde yaşanan olumsuz sonuçların 3 farklı derecesi var. Bunlardan ilki olan birincil sebepler kalitesiz embriyo oluşumu, hatalı ilaç tedavisi ve embriyonun hatalı ortamlarda beslenmesi ve buna ek olarak embriyo zarında yaşanan kalınlaşma ile tanımlanır. İşaret edilen bu olumsuzluklar, tüp bebek uygulamasının başarısız sonuçlanmasında büyük bir etken olmakla beraber, ilerleyen denemelerde bu hususlardaki aksaklıkların giderilmesi gebeliğin oluşması için olasılığı artırır. Birincil sebeplerin yanında bir de ikincil sebepler vardır ki; bunlar genellikle anne adayından kaynaklanan sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Anne rahminin iç duvarında deformasyonlar, miyomlar ve polipler, enfeksiyona bağlı yapışıklık, pıhtılaşma bozukluğu ve otoimmun sistemindeki bozukluklar bunlar arasında yer alıyor ve bu durumların sonucunda da tüp bebek tedavisi başarısızlıkla sonuçlanıyor. İkincil nedenlerden kaynaklanan tüp bebek tedavisi başarısızlıklarının incelenmesi ve anne rahminden kaynaklanan sorunların giderilmesi gerekir. Bu sorunlar ortadan kalkmaksızın tüp bebek tedavisinden başarılı sonuç alma olasılığı bir hayli düşük olduğundan, tüp bebeğin gelişimine engel olan faktörün giderilmesi için operasyon ve tedavi süreci başlatıldıktan sonra ve bu sorunlar giderildikten sonra tüp bebek tedavisi uygulanmalı. Tüp bebek tedavisindeki başarısızlıklarda bir diğer grup ise üçüncül sebeplerdir ve yine tedavi edilebilir özellikler taşıyan sebeplerdir. Çikolata kistleri, tüpte yaşanan aksaklıklar üçüncül sebeplerde yer alır. Enfeksiyon nedeniyle fallop tüplerin yapışık olması ya da geçmişte gerçekleştirilen bir cerrahi uygulama sonucunda tüplerde hasar oluşması genellikle karşılaşılan üçüncül sebepler arasında yer alıyor. Tüplerin tıkanıklığı, sıvı birikimi yapması ve sıvının yumurtalıklara kaymasından dolayı tüp bebeğin tutunması zorlaşacaktır ve tedavi başarısızlıkla sonuçlanabilir. Tüp bebek tedavisindeki başarısızlıklarda sıralanan bu üç genel faktör anne ile ilgili olmakla beraber baba adayından dolayı da ortaya çıkabilecek sorunlar var. Baba adayının sperm kalitesinin düşük olması, sperm sayısının yetersiz olması ve kalitesiz genetik unsurlar söz konusu ile oluşturulan embriyoların da kalitesi düşecek ve böyle bir durumda embriyo anne rahmine tutunamayacak ve tüp bebek tedavisi başarısızlıkla sonuçlanabilir. Tüm bu sıralanan başarısız tüp bebek uygulamalarının neticesinde anne ve baba adayının öncelikle morallerini yüksek tutmaları ve uygulamanın tekrarlanabilir olduğunu unutmamaları gerekir. Öncelikle ilk tüp bebek tedavisinde olumsuz sonuç alan anne baba adayları, bu duruma neden olan faktörlerin tespiti için muayene olurlar ve tetkiklerin tamamlanmasının ardından, başarısız tüp bebek uygulamasına sebep olan faktörler tespit edilerek giderilmesine odaklanmalı.

Tüp Bebek Tedavisinde Oluşabilecek Komplikasyonlar

Tüp bebek tedavisi, tıbbi bir uygulama süreci olarak ilaç kullanımı, enjeksiyon ve anestezi gerektiren bir operasyon olarak gerçekleştirilir ve uzman hekimler tarafından takip edilir. Uygulamaya başlamadan önce anne ve baba adayına bir takım testler yapılarak, uygulama sürecinde oluşabilecek tüm risklerin teşhis edilmesi hedeflenir ve ortaya çıkabilecek komplikasyon riski azaltılır. Unutulmaması gereken ise tüm tetkiklere rağmen, kompleks bir yapı olan insan vücudunun, tüp bebek tedavisi sürecinde umulmadık reaksiyonlar verebileceği. Bu noktada eğer tüp bebek tedavisi sürecinde ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşırsanız en kısa sürede hekiminize başvurmanız önerilir.

Tüp Bebek Tedavisi Başarı Oranları

İnfertiliteden dolayı bebek sahibi olamayan anne ve baba adaylarının tüp bebek tedavilerine ilişkin veriler istatiksel olarak yorumlandığında, tüp bebek ile gebelikte başarı oranının özellikle yaşa göre değiştiği gözlemleniyor. Tüp bebek ile gebelikte 30 yaş altı hastalarda başarı oranı %60, 35 yaş civarında %40, 40 yaş üzerinde ise %15 olarak değerlendiriliyor. Bu oranlar tedavinin sadece 1 defa denendiği koşullar için geçerli olup, tüp bebek tedavisi tekrarlanabilen bir operasyon olduğundan, tekrarlayan tedaviye yönelik istatistik veriler incelendiğinde başarı oranının dördüncü denemede %90’a kadar çıktığı görülüyor. Öte yandan ilk denemede başarısızlık olmasından sonra, bu duruma neden olan faktörlerin tetkikler aracılığıyla tespit edilmesinden sonra ilaçlar ve operasyonlarla giderilmesi, tedavinin bir sonraki uygulanmasında yüksek oranda başarılı sonuçlanmasını sağlıyor.

Tüp Bebek Tedavisinde İkiz Bebek Sahibi Olunabilir mi?

Tüp bebek tedavisi ile hazırlanan döllenmiş yumurtalar embriyo haline geldikten sonra anne rahmine yalnızca bir tane yerleştirilmez. Birden fazla embriyo yerleştirilerek, bunlardan en az bir tanesinin anne rahmine tutunarak, gebeliğin başlaması hedeflenir. Uygulama esnasında yerleştirilen embriyo sayısı arttıkça ikiz ve hatta üçüz bebek olasılığı da artar. Dolayısıyla, tüp bebek tedavisi ile ikiz bebek sahibi olabilmek mümkün.

Tüp Bebek Uygulamasında Düşük Riski Var mı?

Gebelik sürecindeki her anne adayının en büyük korkusu, düşük ihtimali. Bu noktada özellikle tüp bebek tedavisi ile hamile kalan kadınlarda, düşük korkusu daha fazla. Ortaya konulan sonuçlara göre tüp bebek tedavisinde düşük olasılığı, normal yollarla meydana gelen gebeliğe göre daha fazla ve bunun nedeni de hormonal faktörlere bağlanır. Doğal yolla meydana gelen hamilelikte, tek bir yumurta anne rahminde büyürken bu yumurtaya bağlı oranda hormon üretimi gerçekleşir. Tüp bebek tedavisinde ise anne karnında tek seferde 10-15 yumurta yerleştirilmesine bağlı olarak daha fazla hormon üretimi gerçekleşir. Bu durumda progesteron hormonu, üretilen östrojene karşı yetersiz kaldığında düşük riski de artar ancak tedavi sürecinde destek verilerek, progesteron hormonu takviye edilir ve bu şekilde de düşük riski doğal hamilelik ile aynı seviyeye getirilir.

Tüp Bebek Tedavisi Başarısız Olunursa Tekrar Uygulanabilir mi?

Tüp bebek tedavisinde, döllenme aşamasında çok sayıda embriyo laboratuvar ortamında döllenir ve bunlar arasından belirli sayıda embriyo anne rahmine transfer edilir. Kalan embriyolar ise anne baba adayının onayı ile dondurulmak suretiyle özel şartlar altında laboratuvarlarda saklanır ve tedavinin başarısız olması durumunda bir sonraki tüp bebek uygulamalarında kullanılmaya hazır halde bekletilir. Tüp bebek tedavisinin başarısız olması durumunda tekrar uygulama yapılabilir. Üstelik ilk uygulamada başarısızlık olması durumunda, buna neden olan faktörlerin tespiti kolaylaşacağı için ilgili olumsuz faktörlerin ortadan kaldırılması da kolaylaşır ve tekrarlayan uygulamaların başarı oranı artar.

Tüp Bebek Tedavisi Kaç Kez Uygulanabilir?

Tüp bebek tedavisi uygulamalarında başarısız sonuç ortaya çıktığında, bu duruma neden olan faktörlerin tespit edilebilmesi kolaylaşır ve bir sonraki uygulamalar için başarı oranını artıracak ilaç ve operasyon müdahaleleri yapılır. Bu anlamda tüp bebek tedavisinde uygulama sınırı bulunmamakla beraber, bu yöntem ile bebek sahibi olunup olunamayacağı yönündeki teşhisler uzman hekim tarafından konularak aileye bildirilir ve alternatif yöntemlere başvurulur.

Tüp Bebek Tedavisinde İğnelere Ne Zaman Başlanır?

Tüp bebek tedavisi süresince birbirinden farklı olan ve farklı amaçlar güden çeşitli iğneler kullanılır. Her hastada her iğnenin kullanılması ya da kullanım metodunun aynı olması söz konusu değildir. Hastanın sorunlarına yönelik kullanım gerçekleştirilir. İlk aşamada hastanın yumurta kalitesini artırmak amacıyla hormon iğneleri kullanılır. Tedaviye bu iğneler ile başlanır. Sonrasında ise yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir. Dış ortamda doğru şekilde döllenen yumurtalar yerleştirildikten sonra da kaliteli şekilde gelişmelerini sağlamak için çeşitli iğnelerin kullanımı devam eder. Kısacası tüp bebek tedavisinde iğnelere tedaviyle birlikte başlanır ve döllenmeden sonra da bir süre devam edilir.

Start typing and press Enter to search

× Hello, How Can We Help You?